Δοκιμή Διείσδυσης

Η λειτουργία γραφείων διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices) ίσως να εμπεριέχει απειλές και ανεπιθύμητη προσοχή. Στόχος μας είναι να εξουδετερώσουμε τις απειλές και τις ανεπιθύμητες επεμβάσεις μέσω προσεκτικού σχεδιασμού και σχολαστικής εφαρμογής μέτρων υψηλού επιπέδου ασφάλειας.

Στόχος μας είναι η επαγγελματική σας προστασία.

Η δοκιμή διείσδυσης έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει και να εκθέτει τις αδυναμίες των μέτρων ασφαλείας και των διαδικασιών μιας εταιρείας.

Διαδικτυακή Δοκιμή Διείσδυσης (Online Penetration Testing)

 • Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες ελεύθερα στο διαδίκτυο μπορούν να αποκαλύψουν ευαίσθητα δεδομένα για μια επιχείρηση ή ένα πρόσωπο και να αποβούν καταστροφικές για την ασφάλεια τους.
 • Αξιολόγηση διαδικτυακής παραβίασης. Η 3e International μπορεί να αποκαλύψει τα ευάλωτα σημεία ενός οργανισμού. Οι χάκερ εισβάλλουν στο σύστημα ενός οργανισμού για να αποσπάσουν ευαίσθητες πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα ή και για να επιφέρουν την κατάρρευση των υπηρεσιών που προσφέρει ένας οργανισμός.
  Ασύρματη διείσδυση / συλλογή πληροφοριών . Είναι η επίθεση στον δρομολογητή για την απόσπαση ευαίσθητων δεδομένων που θα επέτρεπαν περαιτέρω παραβίαση της διαδικτυακής ασφάλειας.
  Σημειώστε: αυτή η υπηρεσία παρέχεται μόνο με την άδεια του νόμιμου ιδιοκτήτη.

Πραγματική δοκιμή διείσδυσης(Physical Penetration Testing)

 • Κρυφή παρακολούθηση υπαλλήλων σε θέσεις κλειδί ή προσώπων μπορεί συχνά να αποκαλύψει πολύτιμες πληροφορίες.
 • Η πραγματική διείσδυση διεξάγεται για να δοκιμάσει και να εξουδετερώσει παρούσες διαδικασίες ασφάλειας όπως η πρόσβαση σε ελεγχόμενους χώρους, π.χ. γραφεία διευθυντικών στελεχών, αίθουσες συνεδριάσεων και αίθουσεις διακομιστών.
 • Αξιολόγηση αντιμέτρων προστασίας από άτομα.
 • Αξιολόγηση των μηχανισμών αντίδρασης, της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας σε περίπτωση επέμβασης.
 • Η κοινωνική μηχανική είναι η χειραγώγηση ατόμων με σκοπό την απόσπαση προσωπικών και σημαντικών πληροφοριών ή για να αποκτηθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε ελεγχόμενες πηγές και χώρους.

Καλέστε τώρα 0207 043 9890 ή στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@3e-intl.com