Λογιστικός Έλεγχος

Η λειτουργία γραφείων διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices) ίσως να εμπεριέχει απειλές και ανεπιθύμητη προσοχή. Στόχος μας είναι να εξουδετερώσουμε τις απειλές και τις ανεπιθύμητες επεμβάσεις μέσω προσεκτικού σχεδιασμού και σχολαστικής εφαρμογής μέτρων υψηλού επιπέδου ασφάλειας.

Στόχος μας είναι η επαγγελματική σας προστασία.

Τέτοιου είδους πληροφόρηση είναι υψίστης σημασίας αν σκοπεύετε να πάρετε ασφαλείς, στρατηγικές επαγγελματικές αποφάσεις. Χρειάζεται επιβεβαίωση όλων των γεγονότων και όλων των κινδύνων προτού παρθούν σημαντικές αποφάσεις. Η 3e International προσφέρει σε βάθος πληροφόρηση στους πελάτες της προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε οικονομική επένδυση, συγχωνεύσεις και αγορές ή έρευνες εντοπισμού.

Ο λογιστικός έλεγχος απαιτείται για επιβεβαίωση δεδομένων όπως επίσης και για να αποκαλύψει τυχόν απάτη, οικονομικές ατασθαλίες, συγκρουόμενα συμφέροντα, κρυφές ατζέντες, εκκρεμοδικίες, φημολογούμενες αποχωρήσεις στελεχών και αδιαφορία προσωπικού πριν δεσμευτούν οι πελάτες μας μέσω οποιουδήποτε συμβολαίου.

Για πολλές εταιρείες το κόστος μη διεξαγωγής μιας τέτοιας προτεραίας έρευνας είναι καταστροφικό και οι επιπτώσεις πιο σοβαρές παρά το αρχικό κόστος του λογιστικού ελέγχου. Επιπλέον πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της δυσφήμισης που εξυπακούει μια τέτοια παράβλεψη.

Καλέστε τώρα 0207 043 9890 ή στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@3e-intl.com