Κρυφή Τεχνική Παρακολούθηση

Η λειτουργία γραφείων διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices) ίσως να εμπεριέχει απειλές και ανεπιθύμητη προσοχή. Στόχος μας είναι να εξουδετερώσουμε τις απειλές και τις ανεπιθύμητες επεμβάσεις μέσω προσεκτικού σχεδιασμού και σχολαστικής εφαρμογής μέτρων υψηλού επιπέδου ασφάλειας.

Στόχος μας είναι η επαγγελματική σας προστασία.

Η παρακολούθηση μέσω της τεχνολογίας εξυπακούει τη χρήση συσκευών όπως κάμερες παρακολούθησης (CCTV), συσκευές ακουστικής παρακολούθησης και ανιχνευτές GPS οι οποίες χρησιμοποιούνται για ανάκτηση πληροφοριών εν αγνοία των αντικειμένων παρακολούθησης. Τέτοιου είδους πληροφορίες μπορούν να αποδειχτούν ιδιαίτερα επωφελείς.

Η τεχνική παρακολούθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους λόγους:

• Για επιβεβαίωση πως τηρούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες
• Για επισήμανση της πηγής πιθανής διαρροής πληροφοριών
• Για την παρακολούθηση προσωπικού /υπαλλήλων
• Για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για κάποια δραστηριότητα ή εγκληματική ενέργεια.

 

Καλέστε τώρα: 0207 043 9890