Εντοπισμός Περιουσιακών στοιχείων

Η λειτουργία γραφείων διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices) ίσως να εμπεριέχει απειλές και ανεπιθύμητη προσοχή. Στόχος μας είναι να εξουδετερώσουμε τις απειλές και τις ανεπιθύμητες επεμβάσεις μέσω προσεκτικού σχεδιασμού και σχολαστικής εφαρμογής μέτρων υψηλού επιπέδου ασφάλειας.

Στόχος μας είναι η επαγγελματική σας προστασία.

Η ανάγκη για εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προκύψει λόγω υπεξαίρεσης κεφαλαίων, ανάκτησης περιουσίας ή νομικής απόφασης για οικονομική αποζημίωση. Οι υπεράκτιες τραπεζικές συναλλαγές, οι πολύπλοκες εταιρικές δομές και η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων καθίστανται συχνά εμπόδιο στον εντοπισμό και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Η ερευνητική ομάδα της 3e International συνδυάζει εξειδικευμένες γνώσεις και πείρα που την εξοπλίζουν με μια πλατιά γκάμα δυνατοτήτων, συνδέσμων και μεθόδων λειτουργίας. Η 3e International έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει διαδρομές συναλλαγών, να αποκρυπτογραφήσει περίπλοκες εταιρικές και οικονομικές δομές, να εντοπίσει κρυμμένα και στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία και να επιβεβαιώσει λεπτομέρειες σχετικά με περιουσία μέσω των πηγών και τεχνικών της.

Καλέστε τώρα 0207 043 9890 ή στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@3e-intl.com