Έλεγχος Προσωπικού

Στις μέρες μας, η προσωπική ασφάλεια και προστασία είναι πρωτίστης σημασίας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα επιπρόσθετα άτομα γύρω σας.

Στόχος μας είναι η επαγγελματική σας προστασία

Στην εταιρεία 3e International πιστεύουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας προστασίας από κινδύνους κλοπής, παρανομίας, μηνύσεων, δυσφήμισης, βιομηχανικής κατασκοπείας, ερευνητικής δημοσιογραφίας, σαμποτάζ και τρομοκρατίας είναι ο έλεγχος της διαδικασίας εργοδότησης και οι συνεχείς έλεγχοι του υφιστάμενου προσωπικού. Τέτοιοι κίνδυνοι δυνατόν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο καλό όνομα και τα οικονομικά μιας εταιρείας. Έχουν επιπλέον οικονομικό κόστος και κόστος σε πολύτιμο χρόνο που θα απαιτηθεί για την απόλυση και αντικατάσταση ακατάλληλου προσωπικού.

Οι έλεγχοι της εταιρείας 3e International περιλαμβάνουν:

  • Εργασιακό ιστορικό τουλάχιστον 5 ετών
  • Επιβεβαίωση κενών περιόδων εργασιακού ιστορικού
  • Καθεστώς Μετανάστευσης
  • Ολοκληρωμένη επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας
  • Ποινικό μητρώο
  • Εκπαίδευση και προσόντα
  • Προσωπικές Συστάσεις
  • Επαγγελματικές Συστάσεις
  • Επαγγελματικά Προσόντα

Καλέστε τώρα 0207 043 9890 ή στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@3e-intl.com