Ασφάλεια Προσωπικής Λειτουργίας

Στις μέρες μας, η προσωπική ασφάλεια και προστασία είναι πρωτίστης σημασίας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα επιπρόσθετα άτομα γύρω σας.

Στόχος μας είναι η επαγγελματική σας προστασία.

Η εταιρεία 3e International παρέχει εκπαίδευση διαδικτυακής ασφάλειας και συμβουλές σε εταιρείες και ιδιώτες. Οι συμβουλές είναι απλές στη χρήση τους, αποτελεσματικές και συμβατές με τις τεχνολογικές δυνατότητες του πελάτη.

Διαδικτυακή Έρευνα (Online Investigation)

Η ομάδα διαδικτυακής έρευνας κάνει χρήση της εκτενούς της πείρας για να αναλύσει δεδομένα κα πληροφορίες από το διαδίκτυο για πληροφόρηση και σκοπούς αξιολόγησης κινδύνου.

Συλλογή πληροφοριών από το Διαδίκτυο (Online/open source intelligence gathering)

  • Η ανάλυση πληροφοριών διαδικτυακά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκαλύψει ποιες πληροφορίες είναι ελεύθερα διαθέσιμες για σας ή την εταιρεία σας.
  • Η ανάλυση δεδομένων που είναι διαθέσιμα διαδικτυακά δίνει την δυνατότητα μιας σε βάθος έρευνας για άτομο που υπόκειται σε λογιστικό έλεγχο.

Γεωγραφικός Εντοπισμός (Geolocating)

  • Σύγχρονες τεχνικές μπορούν να εντοπίσουν γεωγραφικά ένα άτομο μέσω της χρήσης που κάνουν του Διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου τους.

Καλέστε τώρα 0207 043 9890 ή στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@3e-intl.com