Δοκιμή Διείσδυσης

Στις μέρες μας, η προσωπική ασφάλεια και προστασία είναι πρωτίστης σημασίας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα επιπρόσθετα άτομα γύρω σας.

Στόχος μας είναι η επαγγελματική σας προστασία.

Η δοκιμή διείσδυσης έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει και να εκθέτει τις αδυναμίες των μέτρων ασφαλείας και των διαδικασιών μιας εταιρείας.

Διαδικτυακή Δοκιμή Διείσδυσης (Cyber Penetration Testing)

  • Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες ελεύθερα στο διαδίκτυο μπορούν να αποκαλύψουν ευαίσθητα δεδομένα για μια επιχείρηση ή ένα πρόσωπο και να αποβούν καταστροφικές για την ασφάλεια τους.
  • Αξιολόγηση διαδικτυακής παραβίασης. Η 3e International μπορεί να αποκαλύψει τα ευάλωτα σημεία ενός οργανισμού. Χάκερ εισβάλλουν στο σύστημα ενός οργανισμού για να αποσπάσουν ευαίσθητες πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα ή και για να επιφέρουν την κατάρρευση των υπηρεσιών που προσφέρει ένας οργανισμός.
  • Ασύρματη διείσδυση/συλλογή πληροφοριών. Είναι η επίθεση στον δρομολογητή με σκοπό την απόσπαση ευαίσθητων δεδομένων που θα επέτρεπαν περαιτέρω παραβίαση της διαδικτυακής ασφάλειας.Σημειώστε: αυτή η υπηρεσία παρέχεται μόνο με την άδεια του νόμιμου ιδιοκτήτη.

Πραγματική δοκιμή διείσδυσης (Physical Penetration Testing)

  • Η κρυφή παρακολούθηση υπαλλήλων σε θέσεις κλειδιά ή προσώπων συχνά αποκαλύπτει πολύτιμες πληροφορίες.
  • Η πραγματική διείσδυση έχει σαν σκοπό να δοκιμάσει και να εξουδετερώσει παρούσες διαδικασίες ασφάλειας όπως είναι η πρόσβαση σε ελεγχόμενους χώρους, π.χ. γραφεία διευθυντικών στελεχών, αίθουσες συνεδριάσεων και αίθουσες διακομιστών.
  • Αξιολόγηση αντιμέτρων προστασίας.
  • Αξιολόγηση των μηχανισμών αντίδρασης, της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας.
  • Η κοινωνική μηχανική είναι η χειραγώγηση ατόμων με σκοπό την απόσπαση προσωπικών και σημαντικών πληροφοριών ή την απόκτηση πρόσβασης σε ελεγχόμενους χώρους και πηγές πληροφοριών.

Καλέστε τώρα 0207 043 9890 ή στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@3e-intl.com