Λογιστικός Έλεγχος

Στις μέρες μας, η προσωπική ασφάλεια και προστασία είναι πρωτίστης σημασίας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα επιπρόσθετα άτομα γύρω σας.

Στόχος μας είναι η επαγγελματική σας προστασία.

Η κατάλληλη πληροφόρηση είναι απαραίτητη για να λαμβάνονται μετρημένες, στρατηγικής σημασίας επαγγελματικές αποφάσεις. Γι’ αυτό επιβάλλεται η αξιολόγηση όλων των δεδομένων και κινδύνων. Η εταιρεία 3e International παρέχει λεπτομερείς υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου πριν προβούν οι πελάτες σε οικονομικές επενδύσεις, συγχωνεύσεις, αποκτήσεις, ή έρευνες εντοπισμού.

Ο λογιστικός έλεγχος απαιτείται για επιβεβαίωση δεδομένων όπως επίσης και για να αποκαλύψει τυχόν απάτη, οικονομικές ατασθαλίες, συγκρουόμενα συμφέροντα, κρυφές ατζέντες, εκκρεμοδικίες, φημολογούμενες αποχωρήσεις στελεχών και αδιαφορία προσωπικού πριν δεσμευτούν οι πελάτες μας μέσω οποιουδήποτε συμβολαίου.

Για πολλές εταιρείες το κόστος μη διεξαγωγής μιας τέτοιας προτεραίας έρευνας είναι καταστροφικό και οι επιπτώσεις πιο σοβαρές παρά το αρχικό κόστος του λογιστικού ελέγχου. Επιπλέον πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της δυσφήμισης που εξυπακούει μια τέτοια παράβλεψη.

Καλέστε τώρα 0207 043 9890 ή στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@3e-intl.com