Κρυφή Τεχνική Παρακολούθηση

Στις μέρες μας, η προσωπική ασφάλεια και προστασία είναι πρωτίστης σημασίας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα επιπρόσθετα άτομα γύρω σας.

Στόχος μας είναι η επαγγελματική σας προστασία.

Η τεχνική παρακολούθηση είναι η χρήση κρυφών συσκευών όπως κάμερες κλειστού κυκλώματος, κοριοί και ανιχνευτές GPS για συλλογή πληροφοριών εν αγνοία του αντικειμένου. Τέτοια δεδομένα μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα.

Η τεχνική παρακολούθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους λόγους:

• Για επιβεβαίωση πως τηρούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες
• Για επισήμανση της πηγής πιθανής διαρροής πληροφοριών
• Για την παρακολούθηση προσωπικού /υπαλλήλων
• Για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για κάποια δραστηριότητα ή εγκληματική ενέργεια.

Καλέστε τώρα 0207 043 9890 ή στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@3e-intl.com