Εντοπισμός Περιουσιακών στοιχείων

Στις μέρες μας, η προσωπική ασφάλεια και προστασία είναι πρωτίστης σημασίας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα επιπρόσθετα άτομα γύρω σας.

Στόχος μας είναι η επαγγελματική σας προστασία.

Η ανάγκη για εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προκύψει λόγω υπεξαίρεσης κεφαλαίων, ανάκτησης περιουσίας ή νομικής απόφασης για οικονομική αποζημίωση. Οι υπεράκτιες τραπεζικές συναλλαγές, οι πολύπλοκες εταιρικές δομές και η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων καθίστανται συχνά εμπόδιο στον εντοπισμό και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Οι εξειδικευμένες μας γνώσεις και η πείρα μας επιτρέπουν την χρήση πολλαπλών μέσων, και μας εξοπλίζουν με ένα σημαντικό δίκτυο γνωριμιών και πολλές μεθόδους δράσης. Μπορούμε να εντοπίσουμε διαδρομές συναλλαγών, να αποκρυπτογραφήσουμε πολύπλοκες εταιρικές και οικονομικές δομές, να εντοπίσουμε κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία στρατηγικής σημασίας και να επιβεβαιώσουμε στοιχεία ιδιοκτησίας κάνοντας χρήση όλων των τεχνικών μέσων που έχουμε στη διάθεση μας.

Καλέστε τώρα 0207 043 9890 ή στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@3e-intl.com